JPK Instrumencts AG

Atomerő Mikroszkópia:

NanoWizard® 3 NanoScience AFM:

A NanoWizard® 3 NanoScience AFM tökéletes egymolekulák, polimerek, nanorészecskék és egyéb anyagok monitorozására illetve elektromos, optikai, elektrokémiai és mechanikai mérések elvégzésére kontrollált környezetben
--hyper Drive: a legújabb fejlesztés a biológiai és egyéb lágy, oldatban lévőminták képalkotásában, mely szubnanométeres laterális felbontást tesz lehetővé minimális tű-minta kölcsönhatás mellett
--alkalmazások: nagy felbontású képalkotás, vékonyfilmek, felületi tulajdonságok karakterizálása, egymolekula erő mérések, bioszenzorok
--Működési módok: képalkotási (levegő vagy folyadék) és erő spektroszkópia, valamint egyéb opcionális módok

 

A NanoWizard® 3 Bio Science AFM:

--tökéletes felbontás lágy, oldatban lévő mintáknál
--szabadalmaztatott, ingyenes Direct Overlay szoftver az AFM és az optikai képek torzításának kombinálására
--Vortis digitális kontroller alacsonyabb zajszintekkel és nagyobb számú jel-csatornával
--in-szitu képalkotás biológiai és kémiai oldatokban vagy levegőben
--nagy pásztázó felület (100*100*15 µm3)
--alkalmazások: élő sejt képalkotás, sejtmembrán vizsgálata, mikorbiológiai és vírus kutatás, intramolekuláris kölcsönhatások


Automatizált erő-spektroszkópia:

Force Robot 300:

A Force Robot 300 használatával leküzdhetőek a hagyományos erő mérések korlátai
--automatizálja a rutin eljárásokat és szoftveres támogatást nyújt a kísérleti elrendezéshez, adatgyűjtéshez és kiértékeléshez
--formabontó erő spektroszkópia erő feltérképezéssel, egymolekulás fluoreszcenciával kombinálva
--automatizált lézer és detektor beállítás
--alkalmazások: biológiai kölcsönhatások kinetikájának, affinitásának és molekuláris mechanizmusainak meghatározása, fehérje szerkezet és funkció kapcsolatának vizsgálata, biocsipek, bioszenzorok, mechanikai vizsgálatok

 

Lézercsipesz (Optical Tweezer)/3D részecske követés:

Nano tracker:

--a felhasználó részecskéket csapdázhat és követhet pár µm-től egészen 30nm-ig, képes kontrollálni, manipulálni és megfigyelni mintákat vezikuláktól kezdve egészen a sejtekig, valós időben, nanométeres pontossággal
--a rendszer pontos információt szolgáltat egy-molekulák mechanikájáról, alkalmas adhézió, rugalmasság és merevség meghatározására
--vizsgálatokat végezhetünk a biológiai rendszerek megzavarása nélkül
--Prism Award győztes 2008-ban, élettudományok kategóriában

Dokumentációk

 

Sejtathézió / Citomechanika:

Cellhesion 200:

--egyszerű sejt-erő tesztelő megoldás a sejtadhézió és rugalmasság vizsgálatára
--mérhető adatok: sejt adhéziós erő, egyszerű kötés felhasadási események, kötés karakterisztika
--kompatibilis az összes fontos fény-mikroszkópia technikával
--sejt-sejt és sejt-szubsztrát kölcsönhatások
--citoszkeleton rugalmasságának tulajdonságai

 

www.jpk.com

JPK