High-Purity Standards Inc.

A High-Purity Standards az AAS, ICP, ICP-MS, ionkromatográf és CNS elemanalizátor készülékek kalibrálásához szükséges, egy és többelemes extrém tisztaságú, szervetlen sztenderdek és referencia anya­gok gyártója. A HPS vállalja a felhasználó által összeállított nanogramm – milligramm kon­centrációjú egyedi sztenderd keverékek elkészítését is.

Készséggel adunk ajánlatot olyan sztenderdre, mely az Önök laboratóriumi igényeivel teljes mértékben találkozik. Tanúsított Referencia Anyagok (ivóvíz, szennyvíz, tengervíz, talajok, iszapok, biológiai termékek, élelmiszerek) és levegőszűrők Minőségi Kontrol (QC) ellenőrzésekhez és mód­szerfejlesztésekhez.

Dokumentációk


www.highpuritystandards.com

High-Purity