Dr. Ehrenstorfer GmbH

Több mint 35 éve készít a Dr. Ehrenstorfer GmbH analitikai sztenderdeket, referencia anyagokat, kör­nye­zeti sztenderdeket a hulladékelemzésekhez és környezeti vizsgálatokhoz.

Az egész világra kiterjedő elosztási hálózat.

Peszticidek és peszticid metabolitok.

PAH, PBB, PCB, Fenol, illékony, fél-illékony és egyéb potenciális szennyezők (azoszínezékek, op­ti­ka­i­lag aktív enantiomerek, robbanóanyagok, policiklikus elegyek, EPA módszer mixek, stabil izotóp jel­zett vegyszerek, 13C jelzett keverékek).

Anyagok tiszta formában, mint egyedi oldatok (10, 100 mg/l) és mint mixek.

Sztenderdek EPA módszerekhez.

ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer szerinti termelés.

Tanúsítványaik egyedileg aláírtak.

Egyedi keverékek az Önök igényeinek megfelelően Tanúsítvánnyal és ISO 9001 minősítéssel.

Szintetizálnak stabil izotóp jelzett és jelzetlen vegyületeket és metabolitokat.


www.analytical-standards.com

Ehrenstorfer