ChemService Inc.

A ChemService cég analitikai sztenderdek, referencia anyagok (növényvédőszerek, nö­vény­vé­dő­szer me­ta­bolitok, PAH, PCB, TPH, EPH, BTEX, VOC standardok, EPA és ASTM módszer szerinti ele­gyek) leg­szélesebb választékát gyártja és forgalmazza.

A gyártó nagytisztaságú szerves és szervetlen kémiai anyagokat, oldatokat és keverékeket kínál, me­lyek használhatók analitikai sztenderdként, referencia anyagként, valamint egyéb laboratóriumi cé­lok­ra.

A ChemService rendelkezik a legnagyobb választékkal peszticid és metabolit referencia anya­gok­ból, ide ért­ve a betiltott vagy a forgalomból már kivont hatóanyagokat is.www.chemservice.com/

 

Chem Service